Dèficit Mundial de Pilots d’Avió

Segons Boeing Pilot & Technician Outlook de 2019, durant els propers 20 anys, la demanda de pilots i treballadors del sector tindrà un augment important per mantenir la flota mundial. En concret, s’estima que es requeriran 804.000 nous pilots d’aviació civil, 769.000 nous tècnics de manteniment i 914.000 tripulants de cabina més. Es tracta d’un respectat pronòstic sobre la demanda de personal de la indústria, que inclou tant l’aviació comercial, aviació de negocis i helicòpters civils.

Aquest alt requeriment de demanda dels propers anys serà provocat per un creixement de la flota, recessos d’actuals treballadors i també del desgast d’aquests. Satisfer aquesta alta demanda requerirà un esforç col·lectiu per part de tota la indústria de l’aviació mundial. Per aquest motiu, els programes educatius seran imprescindibles per inspirar i reclutar la propera generació de personal durant els propers 10 anys, un cop els actuals tècnics arribin a l’edat de la jubiliació.

Un altre factor important per donar resposta a aquesta alta demanda és adoptar solucions de capacitació innovadores, que permetin l’aprenentatge òptim i la retenció de coneixements: flexibilitat d’horaris, aprenentatge adaptatiu, nous mètodes d’ensenyament … A més, la creixent diversitat i mobilitat del personal d’ aviació també requerirà que els instructors tinguin habilitats interculturals, intergeneracionals i multilingües per ajudar a donar resposta a aquest problema del sector.

Aquest pronòstic s’ha calculat tenint en compte el creixement de la flota, l’ús de les aeronaus, les taxes de desgast del personal i les diferències regionals en la tripulació específica per al tipus d’aeronau. A partir de l’obtenció d’aquestes dades, s’ha pogut estimar la quantitat de pilots, tècnics i tripulants de cabina que es necessiten a tot el món.

 

Perspectiva de pilots per als propers 20 anys:

Gràcies a l’històric de dades disponibles, cada vegada més s’estan adoptant programes de formació basats en l’evidència i la competència per a canviar la forma en què s’ensenya i s’avalua als pilots. L’objectiu d’aquests programes és garantir que els pilots rebin la formació efectiva sobre els procediments per abordar els riscos operacionals més comuns que poden sorgir i que es puguin avaluar en funció de les habilitats i competències que tot pilot ha de posseir. En aquest sentit, EAS Barcelona s’ha convertit en pionera en la implementació en el seu curs Integrat ATPL de la formació necessària per obtenir els coneixements bàsics de la navegació basada en performance (PBN), i del upset Prevention and Recovery Training (UPRT).

Durant els propers 30 anys, es pronostica que la regió d’Àsia-Pacífic liderarà el creixement mundial de la demanda de pilots amb 266.000 pilots nous, seguit d’Amèrica del Nord, Europa, Orient Mitjà, Amèrica Llatina i Àfrica, aquest últim amb el requeriment de 29.000 pilots nous.

 

Perspectiva de tècnics per als propers 20 anys:

A mesura que els avions de nova generació es fan més prominents en la flota global, els avenços en la tecnologia d’avions impulsaran la demanda d’un nou conjunt d’habilitats, com la solució de problemes digitals i la reparació de compostos. Al mateix temps, els operadors tindran el desafiament de garantir que els tècnics continuïn mantenint les habilitats i capacitats necessàries per donar servei a la gran flota d’avions de generacions més antigues. Les solucions mòbils i d’aprenentatge a distància poden complementar la instrucció tradicional a l’aula i permeten als estudiants continuar els seus estudis fora de les classes tradicionals dirigides per un instructor. Les noves tecnologies, com les solucions de realitat augmentada i mixta, també s’estan provant com una forma de millorar el compromís dels estudiants, la qualitat de la instrucció i la retenció de coneixements. La necessitat de personal de manteniment és més gran a la regió d’Àsia Pacífic, que requerirà 266000 tècnics nous. Les aerolínies a Amèrica del Nord requeriran unes 193000, seguit d’Europa, Orient Mitjà, Amèrica Llatina, Àfrica i Rússia / Àsia Central amb el requeriment de 25000 nous llocs de treball.

 

Perspectives de la tripulació de cabina per als propers 20 anys:

La tripulació de cabina és essencial per garantir la seguretat i la comoditat dels passatgers i pot proporcionar un nivell de servei que permeti la diferenciació de la marca.A mesura que les aerolínies continuen refinant els models de negocis i personalitzant les ofertes per a segments específics del mercat, la demanda addicional de tripulació de cabina resultarà de la millora de la capacitat de l’avió, les configuracions de seients més densos i les configuracions múltiples de cabina.A més, els requisits reglamentaris i les preferències dels clients continuaran impulsant la demanda en tota la indústria.La formació en aquest sector continua enfocant-se en oferir un servei superior al client i garantir que el personal de cabina tingui les habilitats per reconèixer i mitigar els riscos de seguretat. Actualment, els avenços en la formació basada en escenaris i tecnologies d’aprenentatge mòbil donen suport a l’aprenentatge continu i preparen a la tripulació de cabina per a situacions que poden ocórrer dins de la mateixa.

Durant els propers 20 anys, el major creixement projectat a la demanda de la tripulació de cabina es troba també a la regió d’Àsia Pacífic, amb un requisit de 327000 nous tripulants de cabina. Europa requerirà 194000, Amèrica del Nord 176000, i amb menor demanda està Orient Mitjà, Amèrica Llatina, Rússia / Àsia Central i Àfrica, amb un total de 30000.