Curs de pilot de línies aèries

Curs de pilot de línies aèries (Air Transport Pilot)

Reprodueix el vídeo quant a Formación en Barcelona

Formació per a Pilots d'Avions Comercials

EAS Barcelona imparteix formació per a l’exercici de la professió de pilot en avions de línia aèria. La tripulació de vol d’un avió està constituïda, com a mínim, per un comandant (captain) i un segon pilot o primer oficial (first officer). Els cursos de formació d’EAS Barcelona finalitzen amb l’obtenció de la titulació necessària per a l’ingrés com a tripulant de vol en avions comercials

Per a poder donar aquesta titulació, EAS Barcelona disposa de l’autorització ATO requerida per la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), membre de la European Aviation Safety Agency (EASA)

Contingut del curs integrat de pilot de línies aèries

El curs de pilot de línies aèries comprèn estudis teòrics i pràctiques de vol i de simulador. Ambdós aspectes, teòric i pràctic, s’imparteixen de forma coordinada per a un millor aprofitament. Es tracta d’un curs integrat que permet aplicar els coneixements teòrics per a una completa comprensió del vol i una gran solidesa de les aptituds, habilitats i coneixements obtinguts.

A EAS Barcelona les pràctiques de vol real es realitzen amb avions nous, amb la tecnologia més actual, aplicada mitjançant la mateixa presentació instrumental que la que hi ha en els avions de línia aèria (glass cockpit).

Els simuladors d’EAS Barcelona es corresponen del tot amb els avions utilitzats en el curs, fins que, en la fase final, s’efectua un curs de cooperació de tripulació múltiple en un simulador d’un dels avions de línia aèria més utilitzats en el món, l’Airbus A320.

Primers passos

Curs realitzat d’acord amb la normativa europea EASA PART-FCL que permet l’obtenció de la llicència de Pilot Comercial amb les habilitacions SEP, MEP, IR i del curs MCC.

En acabar es pot optar a una plaça de pilot a qualsevol companyia aèria europea o d’altres països que mantinguin la mateixa normativa

El curs té una durada de 16 mesos, i es compon de formació teòrica, simulador i vol.

Requisits

Requisits d’ingrés

 • Un mínim de 18 anys d’edat en el moment de la presentació a examen
 • Haver passat satisfactòriament un reconeixement mèdic aeronàutic de classe 1
 • Proves de nivell de formació acadèmica

Proves de nivell de formació acadèmica

A l’inici del curs, els alumnes hauran de passar tres proves de nivell de formació acadèmica consistents en:

 • Prova de nivell d’anglès. La prova consta de dues parts, una oral i una escrita
 • Prova de matemàtiques i física
 • Entrevista personal
EAS BCN Tecnam Simulator
Precio simulador de vuelo

Fase teòrica:

 • Dret aeri
 • Coneixement general de l’aeronau
 • Performance i planificació del vol
 • Factors humans
 • Meteorologia
 • Navegació
 • Procediments operacionals
 • Principis de vol
 • Comunicacions

La durada del curs teòric és de 9 mesos. Un cop finalitzat el curs teòric i superats els exàmens interns d’escola (ECO), l’alumne serà presentat als exàmens oficials. El fet de no superar els exàmens interns implicarà la no presentació als exàmens oficials i l’alumne rebrà llavors instrucció teòrica addicional abans que es pugui presentar a una convocatòria oficial posterior.

Un cop aprovats els exàmens oficials, els alumnes tenen acreditats els coneixements teòrics corresponents al Pilot de Transport de Línia Aèria, i un nivell igual o superior al mínim exigit en idioma anglès (competència lingüística ICAO 4)

Fase de vol:

 • 102 Hores en monomotor P2002JF
 • 53 Hores en multimotor P2006T
 • 45 Hores en simulador MEP FNPT II
 • 40 Hores en simulador A320 FNPT II MCC ENHANCED

Total hores de vol: 240 hores

Escuela de piloto comercial
Aviones escuela de pilotos

Que inclou?

El Curs Integrat ATPL(A) inclou:

 • Fases teòrica i de vol
 • Taxes d’aterratge
 • Taxes d’examen teòric i de vol en primera convocatòria
 • Material escolar
 • Ipad amb tot el temari ATPL, que quedarà en propietat de l’alumne
 • Uniforme
 • Certificat de competència lingüística ICAO

Oferim també la possibilitat d’allotjament i manutenció a Barcelona, a tocar de l’escola, en diferents tipus d’allotjament. Consulteu-nos-ho, si us cal.

Suport als alumnes llicenciats

Un cop finalitzat el curs i obtinguda la llicència de vol, els alumnes d’ EAS Barcelona rebran, si així ho volen, informació, assessorament i preparació per a les proves de selecció de les diverses companyies aèries.

A més, els alumnes podran optar a realitzar la primera Habilitació de Tipus, amb accés a les següents habilitacions a través d’ ATO’s nacionals o estrangeres:

 • AIRBUS series A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / A380
 • BOEING series B737 / B757 / B767/ B777 / B747/ B787
 • ATR series ATR42 / ATR72
 • Fairchild Metro II, III y 23
Contacto EAS Barcelona

Procediment de matrícula

Per a efectuar la inscripció, els alumnes hauran de signar el contracte de formació, bé directament a l’escola o bé electrònicament. Si es procedís a la signatura per via electrònica, abans de l’inici del curs s’haurà de fer arribar el contracte original a l’escola.

La inscripció implica el pagament de la matrícula i la superació de la revisió mèdica.

Prácticas de vuelo