Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de dades personals?

EUROPEAN AVIATION SCHOOL OF BARCELONA, S.L., (en endavant EAS Barcelona)
Calle Rector Triadó, 94 Entlo., 08014 Barcelona, España
Correu electrònico: info@easbcn.com

EAS Barcelona,  com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Com hem obtingut les seves dades?

Ens les ha facilitat vostè: bé sigui on-line o off-line, en sol·licitar els nostres serveis per poder mantenir la relació jurídic-comercial amb vostè o enviar-li informació sobre els nostres productes, serveis i / o promocions.
Quan ens faciliti dades personals, garanteix que està habilitat per a facilitar aquesta informació i que la mateixa és certa, veraç, exacta i actualitzada, que no és confidencial, que no viola cap restricció contractual o drets de tercers i es compromet a no suplantar a altres usuaris.
Formularis web en els quals recopilem dades personals:
1. Formulari de contacte: nom, cognoms, email, telèfon.
2. Formularis per a publicar comentaris en el nostre blog: nom, email, pàgina web.
3. Formulari de preinscripció a cursos: nom, data de naixement, email

Els hem obtingut de forma automàtica: si les dades ens les ha aportat a través d’aquest lloc web o qualsevol dels seus subdominis i/o, microsites, recopilem informació, per exemple, quan accedeix a la pàgina, quan omple qualsevol formulari amb dades personals , quan carrega informació o continguts (per exemple, en el nostre blog), o quan es comunica amb nosaltres directament per correu electrònic.
Quan visita la nostra web s’envien dades des del seu navegador al nostre servidor, per optimitzar els nostres serveis i millorar la seva experiència com a usuari, per exemple, quan accedeix a la pàgina o quan s’inicia sessió a través de serveis de tercers com a xarxes socials. Aquestes dades poden ser recollits i emmagatzemats automàticament per nosaltres o per tercers en el nostre nom. Aquestes dades poden incloure:

 • L’adreça IP de l’usuari
 • La data i l’hora de la visita
 • L’URL del lloc d’on prové l’usuari
 • Les pàgines visitades al nostre lloc web
 • Informació sobre el navegador utilitzat (tipus i versió de navegador, sistema operatiu, etc.).

Podem tractar i registrar aquests usos, sessions i informació relacionada, ja sigui en forma independent o amb l’ajuda de serveis de tercers, fins i tot mitjançant l’ús de cookies i altres tecnologies de seguiment com flash cookies i analítiques web.

En el cas que el nostre lloc web disposi de connectors a xarxes socials, quan tria interactuar amb nosaltres a través d’una xarxa social, nosaltres no podem responsabilitzar-nos de la configuració de privacitat triada per l’usuari, podent la xarxa social informar sobre la seva adreça IP o quina pàgina està visitant al nostre lloc web i pot establir una Cookie per permetre’ls funcionar. El seu nom figurarà en els likes que atorgui o en els comentaris que realitzi a la nostra pàgina en una xarxa social. Si no vol que figurin dades personals seus associats a aquests likes o comentaris, configuri la seva privacitat per evitar-ho, pseudonimitzant les seves dades per exemple posant-se un “nickname” o àlies que no reveli el seu nom i cognoms.
Si inicia la sessió en una d’aquestes xarxes socials durant la seva visita del nostre lloc web, la xarxa social podrà afegir aquesta informació al seu perfil i aquesta informació serà transferida a la xarxa social. Si no vol que es realitzi aquesta transferència de dades, surti de la seva sessió a la xarxa social abans d’entrar en els nostres llocs web o aplicacions mòbils, ja que no podem  influir en aquesta recollida i transferència de dades a través dels connectors socials.
Si com a usuari, mitjançant la nostra pàgina oficial en una xarxa social, decideix publicar i / o compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts serà l’únic responsable que aquests continguts compleixin amb la normativa legal corresponent.
En tot cas, podrem eliminar, tant d’aquesta pàgina web com de les nostres pàgines en xarxes socials, qualsevol contingut publicat quan detectem que ha vulnerat la legislació vigent, i els termes indicats en aquesta política de privacitat i a les condicions generals recollides en el nostre Avís Legal .
Les Xarxes Socials no estan allotjades directament en els nostres serveis. Les seves interaccions amb elles es regeixen per les seves polítiques i no per les nostres. Llegeixi les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials per tenir informació detallada sobre la recollida i transferència de dades personals, els seus drets i sobre la configuració de la seva privacitat.
Per comprovar que els formularis d’aquest web s’utilitzen per persones, i no per mitjans automatitzats, fem servir la tecnologia “reCAPTCHA” de Google. En utilitzar-la, es recullen i envien a Google, per la seva anàlisi, informacions relatives al maquinari i programari del dispositiu usat per l’usuari, d’acord amb la Política de Privacitat (de Google) i els Termes d’ ús (de Google).

Quina edat he de tenir per fer ús d’aquesta pàgina web?

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, detectem que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a Visió Solar, S.L. per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Què ha de saber abans de compartir dades de tercers?

Pel que fa a les dades d’altres persones, ha de respectar la seva privacitat prestant especial cura a l’hora de publicar les seves dades de caràcter personal. Li recordem que, com a usuari, només faciliti i consenti el tractament de les seves dades personals, però no de tercers. Si ens facilita dades de tercers està fent una cessió de dades de caràcter personal, sent la seva responsabilitat comptar amb el consentiment previ i exprés d’aquests tercers per utilitzar-los i facilitar-nos, vostè es fa responsable d’informar-los de la inclusió de les seves dades en els nostres tractaments.
La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, drets la protecció dels quals es regeix pel que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Quins fins els donem a les dades personals que recollim?

Les dades les podem tractar per diferents finalitats, per exemple:

 • Respondre a la seva consulta per poder aclarir-li els dubtes i qüestions que ens hagi exposat.
 • Realitzar preinscripcions als cursos sol·licitats.
 • Contactar amb vostè pels mitjans que no hagi indicat, correu electrònic, telèfon, etc.
 • En relació a les informacions recopilades automàticament per la pàgina web, basant-se en la seva navegació com a usuari, creem informacions anònimes i agregades sobre el seu comportament, efectes de segmentació i desenvolupament de perfils anònims. Aquesta interacció ens ajuda a: millorar el rendiment de la pàgina web, promoure una experiència més personalitzada, mesurar i monitoritzar l’eficiència de la pàgina web, gestionar la pàgina web, de manera que es garanteixi que la mateixa es torna cada vegada més segura i transparent.
 • Realitzar enquestes d’opinió i / o satisfacció i fer-li arribar, mitjançant comunicacions electròniques, informació sobre les nostres activitats, productes i / o serveis (incloses comunicacions publicitàries i / o comercials als efectes de l’art. 21 LSSICE 34/2002). Si ja tenim una relació contractual prèvia, aquestes comunicacions les remetrem sobre la base del nostre interès legítim (Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD). En el cas de no tenir una relació contractual prèvia, només li enviarem aquest tipus de comunicacions, si ens ho autoritza marcant l’opció (opt-in) que expressament s’inclou a l’efecte en els formularis corresponents (Art. 6 ap. 1, lletra a RGPD). Les comunicacions electròniques que li enviem inclouran, en la pròpia comunicació, l’opció de deixar de rebre-les.
 • Podrem fer fotografies i / o vídeos en les activitats, o esdeveniments que organitzem i / o promocionem, per informar sobre ells, documentar-los, i formar part de la memòria fotogràfica / videogràfica de l’empresa.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem mentre no ens demani la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la mateixa, podrem mantenir-los durant el temps necessari i limitant el seu tractament (bloquejant), únicament per complir amb les obligacions legals / contractuals a què estiguem sotmesos i / o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per la nostra part i / o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda.

Quines causes de legitimació fem servir per tractar les seves dades?

Les causes de legitimació són les que ens permeten i habiliten a poder tractar les seves dades personals de forma legal. Hi ha diferents causes de legitimació o bases jurídiques que ens permeten tractar les seves dades de forma lícita i legal:

 1. Pot ser-ho la relació jurídic-mercantil existent (contracte, precontracte, etc.) entre les parts, en el cas que sigui un client o potencial client.
 2. Pot ser-ho també, el seu consentiment si ens ha fet una sol·licitud a través de la nostra pàgina web, o si ha assistit a algun dels nostres esdeveniments. Aquest consentiment ens l’atorga de forma inequívoca en facilitar-nos les seves dades on-line o off-line, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar que manifesta aquest consentiment. L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la seva petició; si no els facilita, no podrem dur-la a terme. Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment remetent un e-mail en aquest sentit a info@easbcn.com aquesta retirada suposa que no podrem prestar-li els serveis sol·licitats o atendre les seves consultes o peticions.
 3. Segons estableix el Considerant 47 de la RGPD (Reglament Europeu General de Protecció de Dades Personals 2016/679 de 2016.04.27), també constitueix una base jurídica per tractar les seves dades nostre interès legítim per: Informar-lo de les nostres activitats, productes i / o serveis (fins i tot mitjançant comunicacions electròniques) o d’aquelles entitats terceres amb les quals hàgim subscrit acord de col·laboració. Si ja tenim una relació contractual prèvia, aquestes comunicacions les remetrem sobre la base del nostre interès legítim. En el cas contrari, només li enviarem aquest tipus de comunicacions, si ens dóna el seu consentiment marcant l’opció que expressament s’inclou a l’efecte en els formularis corresponents. En tot cas, les comunicacions electròniques que li enviarem inclouran, en la pròpia comunicació, l’opció de deixar de rebre-les en endavant.

En tot cas, el tractament indicat de les seves dades considerem que és proporcionat i suposa un impacte mínim en la seva privacitat, però sempre prevaldran, sobre el nostre interès legítims, els seus interessos, drets o llibertats, de manera que, si no vol que tractem les seves dades per a aquestes finalitats remeti’ns, si us plau, un correu electrònic en aquest sentit a info@Easbcn.com i així ho farem, i pot mantenir-los bloquejats per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. La retirada del seu consentiment per tractar les seves dades per a aquestes finalitats no condiciona el tractament de les seves dades per a la resta de finalitats descrites en la política de privacitat.

A qui podrem comunicar les dades personals que ens faciliti?

Les seves dades personals no es transferiran a tercers, excepte que:
1. Tinguem la seva autorització expressa.
2. Els tercers siguin proveïdors que ens subministren productes i serveis (encarregats de tractament) i la comunicació sigui un requisit per complir les nostres obligacions derivades d’un contracte o precontracte amb vostè.
3. Una llei o norma amb rang de llei ens exigeixi la comunicació de dades a entitats organismes (AEAT, etc.)
4. La comunicació fos estrictament necessària per a assegurar el compliment dels nostres termes d’ús, drets o titularitat.

Com utilitzem les Xarxes Socials corporatives?

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupem. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Li recomanem que llegeixi i revisi les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació a el grau de privacitat de el perfil d’usuari a la xarxa social.

Ens reservem el dret d’eliminar de les nostres xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Xarxes Socials en les quals està present EAS Barcelona:

https://twitter.com/EasBarcelona
https://www.linkedin.com/company/eas-barcelona/
https://www.facebook.com/easbcn/
https://www.instagram.com/easbarcelona/

Fem transferències internacionals de les seves dades personals?

Una transferència internacional de dades es produeix quan les dades personals que són tractades per un responsable o un encarregat del tractament a l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) són enviats a un tercer país o organització internacional, fora d’aquest territori.
Els nostres proveïdors que puguin tenir accés a dades personals, amb la finalitat de prestar-nos serveis auxiliars a la nostra activitat (allotjament, housing, software as a service, còpies de seguretat en remot, serveis de suport o manteniment informàtic, gestors de correu electrònic, enviament de e-mails i e-mail màrqueting, transferència d’arxius etc.), tenen els seus centres de processament de dades dins de l’Espai, Econòmic Europeu o en països amb un mateix nivell d’adequació segons estableix la Comissió Europea i el Comitè Europeu de Protecció de dades.
Els nostres encarregats de tractament amb serveis en el núvol:
Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 1. Google Ireland Limited, amb domicili a Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda, presta serveis d’analítica web i serveis globals d’internet, e-mail, emmagatzematge en el núvol, publicitat. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/some-changes-our-service-model-europe/  i  https://policies.google.com/
 2. Facebook Ireland Ltd., amb domicili en 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç:
  https://www.facebook.com/full_data_use_policy i https://help.instagram.com/519522125107875
 3. Instagram producte proporcionat per Facebook Ireland Ltd. presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaci https://es-la.facebook.com/help/instagram/478745558852511
 4. Twitter International Company, amb domicili en One Cumberland Plau, Fenian Street, Dublín 2 D02 AX07, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy
 5. LinkedIn Ireland Unlimited Company, amb domicili en Wilton Plaza, Wilton Plau, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 6. France Dropbox: Pg. la Castellana, núm. 259 28046, Madrid, Espanya, presta serveis d’emmagatzematge en el núvol. Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/privacy?trigger=business_landing-t61fl_footer

Quins Drets pot exercitar?

Són els coneguts com a Drets ARCO-POL, pot exercitar-los enviant un correu electrònic a: info@easbcn.com
Pot, quan siguin procedents, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, a l’adreça de correu postal o electrònic indicades al principi d’aquesta política de privacitat; en ambdós casos mitjançant sol·licitud escrita adjuntant còpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. En cas de modificació de les seves dades haurà de notificar en la mateixa direcció, declinant aquesta empresa tota responsabilitat en cas de no fer-ho.
Dret d’accés: Pot preguntar-nos què dades personals estem tractant i fins i tot sol·licitar-nos una còpia d’aquests.
Dret de rectificació: Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o que completem els que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
Dret de supressió (dret a l’oblit): Pot sol·licitar-nos la supressió de les seves dades personals quan: no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, retiri el seu consentiment, hi hagi hagut un tractament il·lícit dels mateixos o per compliment d’una obligació legal .
Dret a la limitació del tractament: Pot sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició: Pot oposar-se al tractament que es faci de les seves dades si aquest tractament es basa en l’interès legítim del responsable del fitxer o és per a fins publicitaris.
Un cop rebuda qualsevol de les anteriors sol·licituds li respondrem en els terminis legalment establerts. Pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si vol més informació sobre els drets que pot exercitar i per a la sol·licitud de models de formularis d’exercici de drets, pot visitar la pàgina web de l’Agència espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es

Quines categories de dades tractem?

El RGPD estableix dues categories de dades personals, els coneguts com a dades identificatives i els coneguts com a categories especials: origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o de salut, dades biomètriques, dades relatives a la vida o orientacions sexuals.
Les categories de dades que tractem són dades identificatives i dades acadèmiques i de formació,  no tractem dades considerades com a categories especials de dades (genètics, biomètrics, etc.)