Curs de Pilot Comercial

Oportunitats laborals

Oportunidades laborales de EAS Barcelona

El sector aeronàutic és un sector en constant creixement degut a la necessitat de mobilitat cada dia més present a les societats actuals.

I hi ha un axioma en això, el creixement demanda professionals. És cert que hi ha moments de major contractació de tripulacions i moments de menor contractació, producte de fluctuacions ocasionades pels cicles econòmics i les seves inèrcies a escala mundial, però malgrat aquestes oscil·lacions, el global de la línia de creixement és ascendent.

No hi ha cap dubte que augmenta el nombre de vols en el món i això només es pot fer disposant de tripulacions que els executin. Augmenten les flotes d’avions, augmenten les hores volades y augmenta el nombre de passatgers transportats i de mercaderies transportades.

Certament, al llarg dels anys hi ha hagut moments de dubtes per als pilots llicenciats en espera de la seva oportunitat de col·locació laboral. Fins i tot moments d’una certa desesperació, però també és cert que aquest mateixos pilots, majoritàriament, després d’aquells moments, han vist com els arribava la contractació que anhelaven. Altres han tingut, potser, una contractació més ràpida.

eas barcelona

Curs de Pilot Comercial

El gràfic explica perfectament aquesta circumstància. Quan la línia descendeix, o s’aplana, cal esperar. Però després acaba pujant. Llavors calen pilots i auxiliars; llavors ha arribat el moment.

 
Nombre de vols
Demanda de nous pilots per regió