Curs de pilots de línies aèries

Cursos per a pilots

Reprodueix el vídeo quant a Cursos para pilotos

EAS Barcelona ofereix cursos a pilot ja llicenciats per a diversos objectius, com revalidacions d’habilitacions, preparacions per a activitats professionals a companyies aèries o instrucció de vol

Curs de pilots de línies aèries

Do you want become a pilot in only 1 year?

UPRT Avançat

Habilitació Acrobàtica (A) FCL.800

APS MCC (AMC2 FCL.735.A)

FI UPRT FCL.915(e)

Curs IR(A) Modular basat en competències

Curs MCC

Curs JOC (Jet Orientation Course)

Cursos d’instructor de vol FI(A) – CRI(MEP) – IRI(A)