Simuladors de vol: tot el que has de saber

Aquelles persones que volen aprendre a volar, ja sigui de manera professional o per posar-se a prova amb nous desafiaments, han de saber que una part important de la seva instrucció es durà a terme gràcies als simuladors de vol.

La utilització de simuladors de vol en els programes d’instrucció per a l’obtenció de determinades habilitacions, com per exemple la de vol per instruments (ANAR), permet ampliar de manera exponencial les capacitats de l’alumne en situacions i escenaris extremadament diversos, permetent analitzar, detenir o repetir les maniobres quantes vegades sigui necessari per a aconseguir una tecnificació òptima. A continuació, t’expliquem en què consisteix un simulador de vol, i que situacions es fa imprescindible el seu ús.

Què són i com estan conformats els simuladors de vol?

 

Tal com el seu nom indica, un simulador de vol és un dispositiu que utilitza programes informàtics (programari) i recursos mecànics i/o audiovisuals (maquinari) per a recrear l’entorn existent en una situació de vol, en general reproduint també els instruments i la seva disposició a l’interior de la cabina de pilotatge d’un avió (cockpit), a fi de proporcionar la màxima fidelitat de resposta en totes les fases del vol respecte a l’avió que pretén emular.

El simulador de vol és capaç de recrear amb gran realisme els escenaris que un pilot pot trobar durant el vol, com a condicions meteorològiques adverses o fallades de diversos sistemes, en qualsevol aeroport que figuri en la base de dades i simulant qualsevol hora del dia o de la nit.

El gairebé infinit ventall de possibilitats que brinda el simulador permet instruir als pilots no sols en l’operació normal de l’aeronau, sinó també sota les condicions més extremes, tot això amb un marge de seguretat absolut i amb un plus pedagògic inestimable ja que les maniobres i procediments poden ser repetits i analitzats tantes vegades com sigui necessari.

En alguns casos, en els simuladors coneguts com “full motion”, la cabina està connectada a un sistema de braços hidràulics que permet experimentar en cabina sensacions equivalents a les que es podrien sentir en l’aire, per a així recrear de forma més real les experiències. Aquest tipus de simuladors són els que s’utilitzen per a l’obtenció de l’Habilitació de Tipus d’aeronau (el curs específic previ que tot pilot ha de realitzar quan ingressa en companyia per a volar un determinat model d’avió) i els cursos de refresc periòdics que les aerolínies programen per a mantenir en òptim estat els coneixements dels seus pilots, especialment allò que s’apliquen en situacions d’emergència.

Els simuladors de EAS Barcelona

En EAS Barcelona comptem amb tres simuladors FNPT II. Dos d’ells, utilitzats per a la formació dels alumnes en la fase de vol instrumental (ANAR), representen el mateix model d’avió bimotor utilitzat en vol real per l’escola: el Tecnam P2006. En tractar-se del mateix model d’avió que l’alumne utilitza en vol real facilita enormement l’entrenament, ja que l’alumne pot concentrar-se en l’execució dels exercicis sense haver d’invertir temps a conèixer la cabina d’un avió diferent a l’usat habitualment.

El nostre tercer simulador reprodueix fidelment la instrumentació i característiques de vol d’un dels avions més utilitzats en rutes de curt i mitjà abast a tot el món: L’Airbus A320.

El simulador Airbus A320 de EAS Barcelona està certificat “MCC enhanced” això significa que permet no sols impartir el curs de Coordinació de Cabina Múltiple (MCC), és a dir la part de la formació d’un pilot que li instrueix en el treball en equip i la divisió de funcions existent en un avió comercial, sinó també en la transició a avions reactors (JOC) i els estàndards de companyia (Airline Pilot Standards) requerits en les proves d’accés a companyia aèria.

Tots dos models de simulador s’utilitzen en la formació dels alumnes pilot de EAS Barcelona, tant en cursos modulars com integrats, com a part indispensable de l’entrenament per a l’obtenció de l’ATP.

Les certificacions dels simuladors de vol

Totes les hores que un pilot o alumne pilot realitza en simulador es comptabilitzen com hores d’experiència de vol, en l’apartat corresponent del seu logbook. Per això, els tipus de simuladors de vol (o en anglès Flight Simulation Training Device FSTD), estan definits en les Especificacions de certificació de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), que determina 5 nivells diferents: OTD, BITD, FNPT, FTD, i FFS.

  • FFS (Full Flight Simulator): Obtenen aquesta qualificació els simuladors que constitueixen una rèplica a grandària real de la cabina de vol d’una aeronau d’un tipus o marca, model i sèrie específics, inclòs el muntatge de tot l’equip i els programes informàtics necessaris per a representar l’avió en les operacions de terra i de vol, un sistema visual que proporciona una vista fora de la cabina de vol i un sistema de moviment. S’utilitzen habitualment per a l’obtenció de l’habilitació de tipus d’aeronau i cursos de refresc de tripulacions.

 

  • FTD (Flight Training Device): Es tracta d’una rèplica a grandària real dels instruments, equips, panells i controls d’un tipus específic d’aeronau en una zona de cabina de vol oberta o en una cabina de vol tancada, inclòs el muntatge d’equips i programes informàtics necessaris per a representar l’aeronau en condicions de terra i de vol en la mesura dels sistemes instal·lats en el dispositiu. No requereix d’un sistema moviment de senyalització ni d’un sistema visual.

 

  • FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer): Es tracta d’un simulador utilitzat en formació que representa l’entorn de la cabina de vol, inclòs el conjunt d’equips i programes informàtics necessaris per a representar una aeronau o classe d’avió en operacions de vol, de manera que els sistemes semblin funcionar com en l’aeronau que emula.

 

  • BITD (Basic Instrument Training Device): És un dispositiu de formació en terra que representa el lloc de l’alumne pilot d’una classe determinada d’avions. Pot utilitzar panells d’instruments basats en pantalles i controls de vol accionats per ressorts, proporcionant una plataforma de formació per a almenys els aspectes de procediment del vol per instruments (IR).

 

  • OTD (Other training Device): significa una ajuda a la formació que no és un FSTD, però que permet la formació quan no sigui necessari un entorn complet de cabina de vol.

EAS Barcelona disposa de tres simuladors –dos Tecnam P2006 i un Airbus A320– certificats FNPT (II).