Principals aeroports d’Espanya

En aquesta nova entrada bloc volem analitzar els principals aeroports d’Espanya segons la tendència de creixement que han tingut en els últims anys en les àrees d’afluència de trànsit de passatgers, operacions i de mercaderies.

Principals aeroports d’Espanya en trànsit de passatgers:

Com és d’imaginar els aeroports de Madrid i Barcelona ocupen les primeres posicions pel que fa a afluència de trànsit de passatgers es refereix.

Els aeroports de Mallorca i Màlaga Costa del Sol, tots ells amb xifres de creixement durant l’any 2019 i principis de l’any 2020, ocupen el tercer i quart lloc respectivament.

En cinquè lloc, se situa l’aeroport d’Alacant-Elx, sent el que té el percentatge de creixement més elevat (7,6%) del 2019 respecte al 2018; a més se situa entre els cinquanta de major trànsit dins d’Europa.

Principals aeroports d’Espanya en trànsit d’Operacions:

En el TOP5 dels que registren major nombre d’operacions, les posicions es mantenen de manera molt similar al de tràfic de passatgers. De fet l’única variació es mostra a la cinquena posició, on l’aeroport de Gran Canària supera el d’Alacant – Elx.

La dada més rellevant és la tendència decreixent en el nombre d’operacions del 2019 sobre el 2018 als aeroports de Palma de Mallorca (-1,4%) i de Gran Canària (-3,5%).

De tota manera, la dada pot conduir a engany a Palma de Mallorca, ja que si bé ha disminuït el nombre d’operacions ha augmentat l’ocupació en els avions, de manera que el trànsit de passatgers va ser més gran en 2019 respecte a 2018 * a l’aeroport balear, cosa que no va succeir a Gran Canària.

(*) http://www.aena.es/es/corporativa/aeropuerto-palma-mallorca-finaliza-2019-incremento—22-en-cifra-pasajeros.html?p=1237548067436

Principals aeroports d’Espanya en trànsit de mercaderies

En primer lloc, segueix estant l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, però en segon lloc l’aeroport de Saragossa que supera el de Barcelona a tonatge però no en valor afegit de la mercaderia. Això és degut al fet que mentre Saragossa depèn fortament del sector tèxtil (encapçalat pels nòlits d’Inditex, la signatura d’Amancio Ortega) que ofereix càrregues de gran tonatge, l’aeroport de Barcelona està focalitzat en el sector farmacèutic -El Prat disposa d’àrea refrigerada – i tecnològic que proporciona nolis de molt menor pes, encara que sovint de major valor econòmic.

L’aeroport de Saragossa creix al 25 per cent anual en mercaderies i amb expectatives de continuar multiplicant la seva importància, també a passatgers. Durant la crisi sanitària La infraestructura aèria de l’aeroport de Saragossa s’ha convertit en aeroport clau, gràcies a la cessió d’Inditex dels seus vols setmanals asiàtics, per transportar material sanitari.

En tercer lloc l’aeroport de Barcelona, ​​també va créixer un 2,5% durant el 2019 seguit de l’aeroport de Vitòria (3,7%) que des de 1993 s’ha especialitzat en el tràfic de mercaderies, gràcies al fet que diverses companyies ho van triar com a punt d’arribada de mercaderia perible i com a base de distribució de paqueteria. Finalment, en cinquè lloc hi ha els aeroports de Gran Canària (2,4%).

Les dades estadístiques incloses en aquest article s’han extret de l’informe anual que realitza Aena. http://www.aena.es/csee/ccurl/787/753/Anual2019_prov.pdf