El Pilot Flying (PF) i el Pilot Monitoring (PM)

Com ja vam explicar en post anteriors, hi ha diferents tipus d’avions, alguns d’aquests a causa de la complexitat de la seva operació, requereixen dos pilots en cabina. Avui us expliquem la importància i les diferències entre el Pilot Flying (PF) i el Pilot Monitoring (PM).

Els avions certificats com “multricrew” (tripulació múltiple) pels seus fabricants, són avions que per la seva complexitat i grandària requereixen més d’un pilot en cabina. Fa anys era necessari fins i tot un mecànic de vol, però en l’actualitat són dos els ocupants de la cabina de pilotatge. Normalment un comandant i un co-pilot, o Primer Oficial.

Quan dos pilots volen un avió d’ala fixa que requereix una tripulació de vol múltiple, el comandant de l’aeronau que té el rang de capità i vola com Pilot a l’Comandament (PIC), ocupa normalment el seient de l’esquerra i el copilot ocuparà el seient de la dreta a la cabina.

Sobre qui recau la responsabilitat final?

Tot i que la responsabilitat última de l’aeronau i els seus ocupants recau sempre en el pilot de major rang, les tasques a bord poden distribuir-se a l’marge de la jerarquia a bord.

D’aquesta manera, abans d’iniciar el vol, es decideix quin pilot assumirà la responsabilitat de volar l’aeronau “Pilot Flying (PF)”, i qui serà el “Pilot Monitoring” (PM) o, dit d’una altra manera, quin pilot assumirà el paper de supervisar la gestió de vol i les accions de control de l’aeronau de l’PF, i dur a terme tasques com les comunicacions o la navegació. Aquesta diferenciació de funcions es porta a terme tant en els procediments normals com en la gestió d’emergències.

A EAS Barcelona, ​​durant la part final de la formació com a pilot ATPL, es realitza el curs MCC (Multicrew Cooperation Course), que ensinistra als pilots en el treball en equip en un avió multi-tripulant. En aquesta fase de formació, al llarg de 40 hores a bord d’un simulador Airbus A320, es practiquen tots els procediments tant d’operació normal com d’emergència en què intervenen el PF i el PM, a més dels procediments estandarditzats de companyia; els APS (Airline Pilot Standard).

Les funcions del PF i del PM

És el Manual d’operacions el que especifica totes les funcions de l’PF i de l’PM, però un dels aspectes més importants de les funcions de qualsevol PM és la de la comprovació creuada de les accions de l’PF, per així poder estar segurs de cada pas que es realitza. De fet, aquesta és una de les parts més importants per les que s’especifica una tripulació de vol de dos pilots.

Depenent del que determini el comandant de l’aeronau, les dues funcions durant qualsevol servei es poden compartir de manera que tots dos assumeixin les dues funcions de PF i de PM.

En els seus inicis, quan es van introduir per primera vegada els termes PF i PM / PNF (això últim ja no s’utilitza), era normal que els rols estiguessin subjectes únicament a controlar i executar les tasques corresponents.

Avui dia, alguns operadors utilitzen el concepte de “aproximació supervisada”, en què el pilot que és PM durant el descens esdevé PF per a l’aterratge per tal de millorar els aspectes de seguretat operativa.

Què es fa mentre els passatgers embarquen?

Mentre els passatgers van entrant, el pla de vol s’introdueix en el Sistema de Gestió de Vol, es programa la ruta i diverses dades per a alguns càlculs que va fer el propi sistema.

En algunes Companyies i per a alguns vols, el Pilot pot rebre d’Operacions de la seva companyia la ruta que us permetrà entrar de forma automàtica sempre amb la seva autorització. En qualsevol cas, sempre s’ha de comprovar que aquest pla de vol es correspongui amb el pla de vol de el Pla Operacional de Vol, que és el document legal on està descrit.

Durant l’embarcament, els pilots realitzen un briefing intern per definir l’operació que es va a realitzar, les característiques de l’aeroport de qual surt i les de l’avió que es va a pilotar.

Per finalitzar abans de tancar les portes de l’avió, el comandant signatura el Full de càrrega, un document molt important en el qual reconeix i accepta tot el que està al seu carregat, el pes de l’avió i el seu centre de gravetat, la quantitat de passatge i el tipus de mercaderies que porta. D’aquest document es fa una còpia que es queda a terra i una altra a l’avió. I després de la signatura el Full de càrrega, es procedeix a tancar portes.”