Aeroports sostenibles

La indústria aeronàutica lleva anys treballant en una manera de reduir el seu impacte en el medi ambient. Sovint es posa el focus als avions i el seu combustible, però per a reduir la petjada de carboni de la indústria també s’han de fer més sostenibles els entorns aeroportuaris.

Segons un estudi realitzat per Amadeus els viatgers creguin que la sostenibilitat i la personalització del servei seran els dos factors principals que impactaran la indústria aeroportuària per a l’any 2025.

UN FUTUR MÉS SOSTENIBLE

Per a aconseguir una indústria més sostenible, els aeroports estan apostant per energies renovables. L’Aeroport Internacional de Cochin, a l’Índia, afirma que produeix el 100% de la seva energia a través d’energies renovables, mitjançant la instal·lació d’un gran panell solar en els edificis de l’aeroport i en els terrenys circumdants, una idea que altres aeroports poden imitar.

A part de reduir l’emissió de gasos contaminants, també és important tenir en compte l’ecosistema. Els aeroports són grans estructures que ocupen un gran espai, per això és rellevant un “creixement ecològic gestionat”. Aquest concepte fa referència a un creixement dels aeroports amb un límit ambiental, però sense deixar de créixer econòmicament. Això no ha de veure’s com un límit de creixement per als aeroports, sinó com un estímul a innovar i avançar com societat. Per a fer front als impactes a la biodiversitat, molts aeroports han adoptat sostres verds i ampliacions de jardins i zones verdes dins dels límits de l’edifici.

Encara que el focus està en els aeroports i els avions, també hem d’avançar com societat i crear un model de turisme i negoci més sostenible. Un model de transport públic per a accedir als aeroports també és un mètode indirecte per a reduir l’impacte mediambiental de la indústria.

AENA CAP ALS AEROPORTS SOSTENIBLES

Per a reduir la petjada de carboni en els aeroports, AENA ha elaborat un pla d’Estratègia de Canvi Climàtic on, per exemple, el gestor aeroportuari inclou un pla fotovoltaic on aposta per energies renovables i imposa l’objectiu de generar un 70% d’energia fotovoltaica per autoproveir els seus aeroports.

AENA, a més, s’ha compromès a reduir l’emissió de gasos adherint-se a la iniciativa Netzero2050 ACI Europe, l’objectiu de la qual aconseguir la neutralitat de carboni en els principals aeroports espanyols abans de l’any 2050.

Totes les iniciatives que estan sorgint per a renovar la indústria aeronàutica són un indicador de la voluntat de creixement i canvi. L’aviació respon a les inquietuds socials respecte al sector i això es tradueix en una millora constant. Tant gestors, com empreses, com administració estan treballant per a poder continuar connectant els viatgers i els seus destins amb el nostre planeta.