Formació de Prevenció i Recuperació (UPRT)

La sofisticació tecnològica aconseguida per l’aviació comercial ha permès que gran part de la càrrega de treball dels pilots recaigui en sistema informatitzats, la qual cosa permet una major fiabilitat, immediatesa de resposta i major confort durant el vol. Implementar les noves tecnologies i saber adaptar-se a elles és fonamental, com també resulta fonamental que disposin dels recursos adequats per a fer front a qualsevol situació quan es produeix una fallada. Per això des d’abril de 2019 AESA (Agència Europea per a la Seguretat Aèria) va determinar com a obligatori estar en possessió de la qualificació UPRT a tot pilot dedicat a l’aviació comercial.

El curs UPRT (Upset Prevention and Recovery Training), s’imparteix en EAS Barcelona des de 2018, sent la primera ATO (Escola d’Aviació) a rebre l’autorització de EASA per a impartir aquest curs a Espanya.

El UPRT (Upset prevention and recovery training) constitueix una combinació de coneixement teòric i entrenament de vol. El seu objectiu és proporcionar al pilot les competències necessàries per a prevenir i recuperar-se de situacions en les quals un avió excedeix involuntàriament l’envolupant de vol normal. En aquest curs és fonamental tant l’entrenament físic com el psicològic, per a ser capaç d’adaptar-se a les situacions que poden presentar-se en un avió en situacions de vol anormals.

Amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en el moment adequat de l’entrenament com pilot hi ha tres mòduls de UPRT:

Curs bàsic: Introdueix exercicis amb l’objectiu de ser integrats en els cursos CPL i ATPL (cursos modulars i integrats), i en el curs de formació MPL.

Curs avançat: Inclou com a mínim cinc hores de teoria i, com a mínim, tres hores de vol dual en un avió, amb l’objectiu de millorar la resistència psicològica i fisiològica en condicions d’alteració. Aquesta modalitat, més completa, és la que s’imparteix en EAS Barcelona.

– UPRT específic per classe o tipus: Durant aquest curs s’estudien les especificacions rellevants per a cada cas o tipus d’avió. S’imparteix durant el curs d’Habilitació de Tipus d’Aeronau, que es duu a terme després de ser contractat per una aerolínia en cas de no posseir prèviament l’habilitació per a pilotar el model per al qual s’ha estat contractat.

En els cursos de UPRT, normalment, trobem tres tipus d’exercicis:

–  Exercicis de conscienciació i prevenció per a aconseguir un enteniment bàsic de les característiques de les aeronaus i les situacions que poden derivar d’una fallada.

Exercicis de recuperació basats en maniobres pensats per a desenvolupar tècniques de recuperació correctes.

Exercicis basats en escenaris per a entrenar l’actuació en situacions reals.

Amb l’objectiu de poder realitzar l’entrenament UPRT satisfactori es requereixen aeroplans específics que permetin maniobres acrobàtiques bàsiques, com, per exemple, el model Cessna 150 Aerobat com els que tenim en EAS.

Ser un pilot professional requereix conèixer en profunditat l’avió, el seu funcionament, els seus processos i estar preparat per a reaccionar en qualsevol situació de tensió i fallada. Una formació com aquesta és troncal en la formació d’un pilot i per això EAS Barcelona vam ser els primers d’implementar-la a Espanya.

Estar preparat en tot moment per a qualsevol contingència, especialment quan la situació anòmala es deu a una fallada informàtica, és responsabilitat de tots els que intervenen en l’operació d’una aeronau. Donar la formació necessària i les eines per a proporcionar aquesta preparació, amb el grau d’excel·lència requerit, és tasca d’un centre de formació com EAS Barcelona.