Cursos de refresc per a pilots comercials

Poques activitats humanes com l’aviació tenen en tan alta consideració el manteniment dels riscos en els seus mínims més estrictes de manera permanent. En aviació, els cursos de refresc serveixen per a assegurar que tots els pilots estan al dia amb les mesures de seguretat de bord.

Així, en aviació tot, des dels components mecànics, passant per les turbines o el tren d’aterratge, tenen data de caducitat. Fins i tot les tripulacions de cabina, els mecànics, o els pilots deuen periòdicament renovar les seves habilitacions, certificats mèdics, etc… No és d’estranyar doncs que, seguint aquesta directriu, els operadors aeris sotmetin a les seves tripulacions periòdicament al que anomenem “cursos de refresc”.

Cursos de refresc

L’operació d’una aeronau, ja sigui en la part de cabina com en el seu pilotatge, es basa en els procediments que recull el “Manual de l’Aeronau” i que s’apliquen al peu de la lletra a cada moment del vol. En aviació no existeix la improvisació, sinó que tota l’operació es basa en procediments prèviament elaborats i testats com a efectius i assegurances.

Per a garantir que el nivell de perícia de les tripulacions es manté dins dels marges d’excel·lència necessaris, la *EASA (Agència Europea de Seguretat Aèria) preveu diferents cursos, que són de refresc o d’estandardització segons sigui el seu contingut i objectius. En síntesi, es tracta que pilots –també existeixen cursos semblants per al personal de cabina de passatge- mantingui perfectament vigents tots els procediments, no sols els d’operació normal (que es posen en pràctica en cada vol) sinó també i molt especialment els que intervenen en la resolució de qualsevol emergència que pugui produir-se a bord.

Normativa i continut dels cursos

Sintetitzant, la normativa exigeix a tot pilot per a mantenir-se en actiu haver realitzat un mínim de tres aterratges i tres enlairaments durant els 90 dies anteriors. En cas de no haver estat així –alguna cosa que s’ha convertit en habitual desgraciadament durant la pandèmia per *Covid 19- el pilot se sotmetrà a les sessions prèvies de simulador que siguin necessàries fins a adquirir de nou el grau de perícia i seguretat òptims, com a premissa ineludible abans de tornar a asseure’s als comandaments d’una aeronau comercial.

A més, en circumstàncies normals cal afegir dues sessions de simulador (de la mena d’aeronau del qual el pilot estigui habilitat) en els quals es repassen exhaustivament tots els procediments d’operació normal i d’emergència, alguna cosa que en moltes companyies aèries s’eleva a tres o quatre sessions. A tot això finalment cal afegir una sessió de simulador amb caràcter d’examen de llicència una vegada a l’any, i cada tres anys una revisió exhaustiva sobre coneixement dels sistemes de l’aeronau.

Com veieu, en aviació la seguretat és abans de res i res queda a l’atzar.