Coneixes l’efecte sòl?

Què és l’efecte sòl i com es genera

L’efecte sòl, en l’aviació, es refereix al fenomen en què un avió experimenta un augment en la sustentació i una disminució en la resistència mentre vola a prop de la superfície terrestre, generalment a una altitud inferior a la meitat de la seva envergadura. Això es deu principalment a la interacció del flux d’aire entre l’ala de l’avió i el sòl.

Quan un avió vola a prop del sòl, l’aire que flueix sota de l’ala es comprimeix, la qual cosa augmenta la pressió i crea un “coixí” d’aire entre l’ala i la superfície terrestre. Aquest coixí d’aire redueix la resistència aerodinàmica i augmenta la sustentació, la qual cosa permet a l’avió volar de manera més eficient amb menys potència o velocitat.

L’efecte sòl és més notable durant el despegament i l’aterratge, quan l’avió es troba més a prop del sòl, però també pot ocórrer durant maniobres a baixa altitud, com passades baixes.

A més de la compressió de l’aire sota de l’ala, l’efecte sòl també pot estar relacionat amb canvis en la resistència induïda, que és la resistència que es genera quan es produeix sustentació. Això pot tenir un efecte significatiu en el comportament de l’avió a prop del sòl.

Anàlisi de les variacions de pressió a l’ala durant l’operació a l’efecte sòl

Durant el vol d’un avió, la distribució de pressions a les ales és fonamental per a la generació de sustentació, que és la força que manté l’avió en l’aire. Aquesta distribució de pressions es veu influïda per diversos factors, incloent la forma de l’ala, l’angle d’atac i la velocitat de l’aire.

En general, a l’extradós (part superior) de l’ala, les pressions solen ser més baixes que a l’intradós (part inferior). Això es deu al fet que el perfil de l’ala està dissenyat de manera que l’aire que passa per sobre de l’ala s’accelera, la qual cosa resulta en una disminució de pressió d’acord amb el principi de Bernoulli. Mentrestant, a l’intradós, l’aire tendeix a moure’s més lentament, la qual cosa comporta una pressió relativament més alta.

Aquesta diferència de pressions entre l’extradós i l’intradós de l’ala resulta en una força ascendent neta, coneguda com a sustentació. Com més gran sigui la diferència de pressions entre la part superior i inferior de l’ala, major serà la sustentació generada. Aquesta sustentació és essencial per contrarestar el pes de l’avió i mantenir-lo en vol.

El Teorema de Bernoulli explica com la velocitat del flux d’aire i la pressió de l’aire estan relacionades en un fluid incompressible. En el cas d’un avió, aquesta relació s’aplica tant a l’extradós com a l’intradós de l’ala, contribuint així a la generació de sustentació.

 

Com controlar l’efecte sòl en volar

Durant els primers vols, és essencial que els estudiants pilots dominin el control de l’avió quan s’enfronten a l’efecte sòl. En aquesta situació, l’avió es torna més sensible als moviments en els controls, especialment en el cabeceig, i requereix una major distància per recórrer sobre la pista.

Per manejar l’efecte sòl, és recomanable realitzar correccions suaus en els controls i esperar a que l’avió disminueixi la seva velocitat. A mesura que això passi, es pot començar a tirar cap enrere de la palanca per aconseguir un aterratge suau i precís.

Encara que l’efecte sòl presenta desafiaments en el control de l’avió, també té aspectes positius. Per exemple, redueix considerablement la resistència induïda, la qual cosa fa que l’avió sigui més eficient en termes de consum de combustible i rendiment general. Per tant, no tot són dificultats, oi?

 

Fer un ‘globo’ en aterrar amb efecte sòl

Durant el procés d’aterratge, si s’experimenta l’efecte sòl i es realitza una correcció excessiva en el cabeceig, l’avió pot tendir a ascendir, donant lloc al que comúment es coneix com a “fer un globo”.

En aquestes circumstàncies, la millor acció a prendre és realitzar un motor a l’aire, és a dir, augmentar el motor i tornar a guanyar alçada per a avortar l’aterratge. Això es deu al fet que l’avió està volant a una velocitat baixa i en configuració d’aterratge, la qual cosa augmenta el risc d’entrar en una situació de pèrdua (stall) o de realitzar un aterratge molt brusc i perillós.