Com es realitza la càrrega d’un avió?

L’avió és mitjà de transport que ens permet moure grans quantitats de càrrega per a poder moure-ho grans distàncies en, relativament, poc temps. Per això, amb el pas dels anys, el transport aeri s’ha situat com un dels més eficients. Avui descobrirem com es carrega un avió.

En tractar-se de transport aeri, és molt important tenir en compte el pes i la distribució de la càrrega en un avió. Un pilot ha de conèixer els pesos, la distribució de la càrrega per a poder optimitzar el vol i poder arribar a la destinació sense problemes.

Quins tipus de pes trobem?

Abans d’enlairar s’han de tenir en compte els diferents tipus de pes que pot contenir l’avió. El pilot els ha de conèixer tots per a poder operar amb la màxima seguretat possible.

Màxim pes amb zero combustible: aquesta mesura fa referència al pes màxim amb el qual es pot carregar un avió sense tenir en compte el combustible.

Pes a l’enlairament: El pes total de l’aeronau quan es realitza l’enlairament.

Pes a l’aterratge: El pes total de l’avió quan es realitza l’aterratge. Normalment, aquest pes és el pes d’enlairament restant-li el pes de combustible consumit.

Pes en buit: El pes de l’avió tenint en compte l’equipament instal·lat.

Influència de la situació de la càrrega en un avió

Conèixer el centre de gravetat d’un avió és fonamental per a un pilot, ja que aquest influirà en la manera de maniobrar l’avió. Segons la situació de la càrrega en l’avió, el centre de gravetat es veurà influït.

Si el centre de gravetat es troba més cap a la part davantera de l’avió, el vol serà més estable. Per contra, serà més complicat maniobrar pel fet que s’haurà d’aplicar més força en els controls. S’ha de tenir en compte que la càrrega d’un avió més pròxima al morro també farà que es gasti més combustible i augmentarà la velocitat de pèrdua de l’avió.

Si el centre de gravetat es troba més cap a la part posterior de l’avió, el vol serà menys estable. Així i tot, serà més fàcil maniobrar, es reduirà el consum de combustible i la velocitat d’entrada en pèrdua.

Per què és important conèixer la càrrega d’un avió?

Els avions amb una càrrega elevada necessitaran més longitud de pista per a enlairar i requerirà una força d’embranzida superior a un avió amb una càrrega menor. La manera de maniobrar dependrà molt del pes.

Per a assegurar que es té en compte el pes, el pilot haurà d’emplenar les gràfiques de càrrega i centrat. Per a emplenar el document s’haurà de tenir en compte el pes de l’avió, el combustible carregat, els passatgers, la càrrega i, a més, indicar la temperatura i altitud de l’aeroport.

Conèixer la càrrega de l’avió permetrà optimitzar la ruta de vol, reduint el temps de vol i la despesa de combustible.