EAS Barcelona, la multiculturalitat com a valor afegit

El passat 19 d’octubre una nova promoció d’alumnes ATPL va iniciar la seva marxa pel camí de convertir-se en pilots professionals d’avió. Una vintena de nois i noies provinents d’una dotzena de països diferents, de dins i fora de la Unió Europea, aspiren a exercir la seva labor professional en “el despatx amb millors vistes del món”.

 

Una meta que aconseguiran dins de 18 mesos gràcies al seu esforç personal i als altíssims estàndards de qualitat que proporciona EAS Barcelona. Unes “ales” que els portaran a exercir la seva professió en qualsevol racó del món.

Un important factor netament beneficiós per al resultat final de la instrucció, i que sovint no és tingut en compte, encara que no hagués de passar-nos per alt és la variada procedència dels alumnes de EAS Barcelona. Aquesta multiculturalitat és que un dels trets que defineixen i caracteritzen a l’escola de referència en la formació aeronàutica a Espanya com una escola netament internacional.
No debades, des de la seva fundació per EAS Barcelona han passat alumnes de gairebé seixanta països diferents, alguns tan distants com Mauritius o Illa de la Reunió, en l’oceà Ìndic, o tan al nord com Islàndia, Finlàndia o Rússia. El propi staff acadèmic de EAS Barcelona reuneix personal procedent de més de mitja dotzena de nacionalitats diferents.

Molts dels nostres alumnes procedeixen d’Orient Mitjà o del nord d’Europa, des de regions no tan agraciades climatològicament com les terres del sud, de clima suau, banyades per la mar Mediterrània. Barcelona és, d’altra banda, una ciutat cosmopolita per excel·lència on conviuen en perfecta sintonia gents d’ètnies i orígens absolutament diversos. L’entorn perfecte per a obtenir una formació òptima com a pilot, alhora que es conrea el propi creixement personal com a individu.

Tanta diversitat proporciona als alumnes un important valor afegit a la seva formació com a pilots professionals, en permetre’ls entrar en contacte amb realitats, cultures, i maneres de veure el món molt diversos. A això contribueix l’ús continuat tant dins de l’aula com fora de l’anglès com a llengua vehicular. L’anglès formarà part en la seva futura vida professional de la quotidianitat diària d’un pilot de línia aèria, i en EAS Barcelona els alumnes tenen l’oportunitat d’implementar el seu ús de manera gairebé tan natural com realitzant una estada en qualsevol país anglosaxó.

Encara que no inclosos formalment en el programa d’estudis, els beneficis col·laterals obtinguts de la interacció cultural que propicia l’estada en EAS Barcelona durant el procés docent resulten extremadament evidents. Els alumnes de EAS Barcelona s’afavoreixen amb aquesta sort de “Erasmus” inesperat en múltiples aspectes de la seva formació com a éssers humans, alhora que amplien el seu nivell de cultura general i el que col·loquialment diem “món”. Tot això en un moment especialment delicat de les seves vides, on aquestes aportacions resulten més importants.
Si viatjar enriqueix i el transport aeri és peça fonamental en la capacitat de desplaçament de l’ésser humà, la formació en EAS conjumina tots dos criteris en el si de les seves aules, entorn a l’eix vertebrador de la seva formació com a futurs pilots professionals de línia aèria. Una professió que es caracteritza precisament per la seva globalitat i internacionalitat.