Propietat de la pàgina i contingut.

Estàs visitant www.easbcn.com, que pertany a EUROPEAN AVIATION SCHOOL OF BARCELONA, S.L.,en endavant EAS Barcelona, amb domicili social Rector Triadó, 94 Enl, 08014 Barcelona.

Aquest avís legal regula l’accés i ús del lloc web www.easbcn.com que EAS Barcelona, posa a disposició dels usuaris d’Internet gratuïtament. L’accés a aquesta pàgina implica l’acceptació sense reserves de les condicions següents. L’ús d’alguns serveis oferts en aquest lloc web també està subjecte a condicions específiques indicades en cada cas.

Exoneració de responsabilitat.

EAS Barcelona, informa que el material i la informació continguts en aquest lloc web s’han inclòs només amb propòsits informatius, i no són suficients per prendre decisions o adoptar posicions per a casos específics. EAS Barcelona, no accepta cap responsabilitat per danys causats per l’ús d’aquesta informació o relacionats amb aquest ús. L’usuari ha de ser conscient que el material contingut en aquest lloc web no reflecteix necessàriament la informació més recent sobre els serveis oferts per EAS Barcelona Així mateix, aquest material es pot modificar, ampliar o actualitzar sense avís previ.

EAS Barcelona, no accepta cap responsabilitat per cap error o omissió en el contingut d’aquest lloc web o altres continguts als quals es podria accedir a través d’aquest lloc web, i tampoc no assumeix cap dret ni obligació de comprovar o supervisar el contingut i la informació d’aquest lloc web.

Els enllaços continguts en aquest lloc web podrien portar l’usuari a altres llocs web o pàgines gestionades per terceres empreses sobre les quals EAS Barcelona no té cap control.

EAS Barcelona, no és responsable dels continguts ni de l’estat d’aquestes pàgines o llocs web, i l’accés a ells a través d’aquest lloc web no implica que EAS Barcelona n’aprovi o en recomani el contingut.

Tota persona que utilitzi aquest lloc web ho fa sota el seu propi risc.

L’usuari d’aquest lloc web, en accedir-hi, es compromet a utilitzar-lo totalment d’acord amb les lleis i els usos del trànsit, i respondrà davant EAS Barcelona i/o les terceres empreses de qualsevol dany que pugui produir-se com a resultat de l’incompliment d’aquesta obligació.

EAS Barcelona, no serà responsable de cap dany derivat de l’ús d’aquest lloc web, ni de cap acció realitzada d’acord amb la informació que s’hi proporciona.

L’autor d’aquest lloc web no accepta cap responsabilitat respecte de cap ordinador o altres danys que puguin ocasionar-se a l’usuari que visita els continguts d’aquest lloc. EAS Barcelona, per tant, no garanteix l’absència de virus ni altres elements perjudicials que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o altres arxius de l’usuari. Com a resultat, EAS Barcelona no serà responsable de cap dany que aquests elements puguin causar a l’usuari o tercers.

Copyright.

Tots els drets reservats.

Aquest lloc web es regeix per la llei espanyola i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat industrial i intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, el disseny gràfic, els dibuixos, logotips, imatges, índexs i codis font en HTML o JavaScript pertanyen a EAS Barcelona, llevat dels continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc web estan reservats legalment i l’accés al lloc web o el seu ús, per part dels usuaris, no s’entendrà en cap cas com la concessió de cap llicència d’ús o dret a cap actiu d’EAS Barcelona o els seus autors legítims.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en aquestes pàgines web, així com el seu disseny i el model de selecció i presentació dels materials que s’hi inclouen, independentment de la finalitat i el mitjà, sense l’autorització expressa d’EAS Barcelona o l’autor legítim.

L’usuari del lloc web en tot moment ha d’evitar eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar-hi instal·lat.